ATT BRY SIG OM VÅR FRAMTID

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi kan alla ta ansvarsfulla steg..

Att ta steg för att bidra till grön utveckling och vara en aktör som tar ansvar och där våra kunder kan lita på oss – är helt avgörande för oss.

Vi ställer nödvändiga krav på våra producenter vad gäller hur det fungerar, vilka material de arbetar med, hur deras processer i fabrikerna ser ut och inte minst hur arbetsförhållandena ser ut för personalen. Vi väljer transporter som har lägre miljöpåverkan och använder förnybara och återanvändbara material där det är möjligt.

Läs om hur vi arbetar och vilka certifieringar våra fabriker har här.

Och vi vill ha mer. Därför har vi valt att samarbeta med organisationen ONE TREE PLANTED, som arbetar med föryngring och utveckling av träd i projekt över hela världen. Projekten samlar både enskilda privata givare, såväl som stora och små företag och det är en fantastisk vision att vara en del av.

Läs mer om projekten och var vi har valt att delta här.

 

 


ONE TREE PLANTED

Sedan etableringen har One Tree Planted varit dedikerade till att göra det lättare för både privatpersoner och företag att ge tillbaka till miljön, skapa ett hälsosammare klimat, skydda den biologiska mångfalden och hjälpa återplanteringsinsatser .

Tillsammans hjälper vi till miljövård och restaurering över hela världen!
Läs mer om One Tree Planted här.